• کاشت حلزون شنوایی و توانبخشی

    کاشت حلزون شنوایی و توانبخشی

    کاشت حلزون شنوایی به عنوان یک جراحی معمول در سراسر جهان برای درمان کاهش شنوایی حسی-عصبی شدید تا عمیق مطرح است.برنامه توانبخشی جهت کودکانی که تحت عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی قرار گرفته اند بخش عمده ای از روند درمان به شمار می رود.عمل جراحی وسیله ای جهت فراهم آوردن زبان گفتاری از طریق کانال

    بیشتر بخوانید ←

گالری

      telegram logo