• کاردرمانی در کودکان کاشت حلزون شنوایی

    کاردرمانی در کودکان کاشت حلزون شنوایی

    مرکز کاردرمانی روشا جز اولین مراکز توانبخشی تخصصی کاردرمانی به کودکان کم شنوای کاشت حلزون شده در ایران میباشد.این مرکز با بهره گیری از کارشناسان با تجربه در زمینه کاردرمانی کودکان کم شنوای کاشت حلزون شده که دارای سوابق کاری بلند مدت در بخش توانبخشی قبل و بعد از جراحی کاشت حلزون بیمارستان لقمان حکیم تهران و مرکز توانبخشی شنیداری-کلامی پژواک را میباشند، آماده ارائه خدمات تخصصی کاردرمانی در کودکان دارای نقص توجه و تمرکز قبل و بعد از جراحی کاشت حلزون،اختلالات حسی-حرکتی ناشی از کم شنوایی و … میباشد.

    ارسال یک پاسخ ←

Photostream

      telegram logo